Το Διοκητικό Συμβούλιο του Αναγνωστηρίου είναι ενδεκαμελές και αποτελείται απ τους κάτωθι:

 

 • Πρόεδρος : Παναγιώτης Γιαμαίος, εκπ/κός
 • Αντιπρόεδρος : Γεώργιος Χατζηθεοδώρου, π. γυμνασιάρχης
 • Γραμματέας : Ιωάννης Θεοφιλίδης, εκπαιδευτικός - δ/ντής 2ου Δημ. Σχολ. Πόλεως Καλύμνου 
 • Ταμίας : Παναγιώτης Πιζάνιας, υπάλληλος ΕΤΕ

        

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

 

 • Γεωργοπούλου Παρασκευή, εκπαιδευτικός
 • Κουτελλάς Μιχαήλ, αρχαιολόγος
 • Κουτούζη-Καπελλά Φανή, εκπαιδευτικός
 • Μαγκούλιας Ποθητός,  εκπ/κός - υποδ/ντής Νικηφόρειου Λυκείου
 • Μαύρου Π. Καλλιόπη, δημοτική υπάλληλος
 • Πουγούνιας Μ. Ιωάννης, εκπαιδευτικός - συγγραφέας
 • Σκυλλά Ελένη, ιδιωτική υπάλληλος

 

 

 

Γωνιές της Καλύμνου

agios Savvas.JPG

 

Η νέα μας έκδοση

Χρήστες - Εγγραφή