Απολογισμοί

-Στην τοποθεσία αυτή μπορείτε να πληροφορηθείτε  τις   δραστηριότητες του Αναγνωστηρίου διαχρονικά, όπως παρουσιάστηκαν στις προβλεπόμενες από το καταστατικό ετήσιες τακτικές γενικές  συνελεύσεις.

 

 

Γωνιές της Καλύμνου

Vathis.jpg

 

Η νέα μας έκδοση

Χρήστες - Εγγραφή